Nowy Regulamin Forum

Życie w Twoim akwarium (zdjęcia ryb, roślin i innych żyjątek).

Moderatorzy: seba*1*, niki 28, _TOM_

Awatar użytkownika
przynenta
zarząd pkmd
Posty: 3403
Rejestracja: 28 gru 2005, 11:00
Imie i Nazwisko: Tomasz Uler
Miejsce zamieszkania/miasto/: Pruszków
Lokalizacja: Pruszków
Kontaktowanie:

Nowy Regulamin Forum

Post autor: przynenta » 05 mar 2015, 10:01

Koleżanki i Koledzy,

Informujemy, że został opublikowany nowy regulamin form, proszę się z nim zapoznać.


LINK DO REGULAMINU FORUM


Regulamin Forum PKMD

§1

1. Internetowa strona Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców, zwanego dalej PKMD, stanowi niekomercyjne Forum, utworzone w celu umożliwienia kontaktów między członkami PKMD i osobami niestowarzyszonymi, które się na nim zalogują. Umożliwia dostęp do określonej jego części osobom niestowarzyszonym, tylko w przypadku zarejestrowania na Forum, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Forum. Strona zawiera informacje na temat działalności PKMD, jak też wiadomości z dziedziny akwarystyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia pielęgnowania ryb z Rodzaju Symphysodon zwanych dyskowcami oraz innych gatunków ryb z wód Ameryki Południowej.

2. Za sposób funkcjonowania Forum, zgodnie z zasadami, które wytycza niniejszy Regulamin odpowiada Zarząd PKMD.

§2

1. O zawartych na stronie PKMD działach, zagadnieniach i tematach, a także ich dostępności dla poszczególnych użytkowników decyduje Zarząd PKMD. Treści zamieszczonych postów kontrolują moderatorzy.

Na Forum obowiązują 3 rodzaje dostępności:

a/. całkowita – zarezerwowana dla członków PKMD,

b/. ograniczona – przewidziana dla zalogowanych na stronie akwarystów nie będących członkami PKMD,

c/. znacznie ograniczona – dla nie zalogowanych użytkowników.

2. Każdy nowy użytkownik przed zarejestrowaniem ma prawo zapoznać się z członkami Forum i jego działalnością w okresie 14 dni. Po upływie wskazanego terminu ma obowiązek uzupełnienia profilu. Minimum wymaganych danych to: imię, miejsce zamieszkania/miasto/ i wiek. Jeżeli użytkownik nie dopełni tego obowiązku w wyznaczonym terminie, zostanie usunięty z Forum, bez powiadomienia.

3. Na Forum obowiązuje język polski, rażące odstępstwa od zasad polskiej pisowni będą piętnowane przez moderatorów, poprzez:

– wiadomości ”pw” wysyłane do użytkownika, z prośbą o dokonanie niezbędnych poprawek w tekście,

– ingerowanie w post użytkownika, poprawianie błędów z adnotacją „tu moderator poprawiał pisownię”.

4. W podpisach pod postami użytkownik nie może zamieszczać reklam. W podpisach dopuszcza się możliwość umieszczania linków do stron http://www., lub zamieszczanie nazw firm, wyłącznie związanych z tematyką akwarystyczną.

5. Zabrania się użytkownikom używania na Forum słów wulgarnych oraz powszechnie uznanych za obelżywe, jak również obrażania innych użytkowników Forum. Wszystkie posty użytkowników odbiegające od tej zasady będą usuwane przez moderatorów.

6. W stosunku do użytkowników Forum nie stosujących się do postanowień §2 pkt.4 i 5, administratorzy Forum – członkowie PKMD oraz moderatorzy uprawnieni są do zastosowania kar porządkowych opisanych w § 8 i 9

§3

Zarząd PKMD powołuje administratorów Forum – odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Forum.

§4

Administratorzy Forum – członkowie PKMD wybierają moderatorów spośród członków PKMD.

§5

1. Moderator obsługuje wyznaczone przez administratorów działy i odpowiada za ich funkcjonowanie

2. Moderatorzy dbają o porządek na forum. Uprawnieni są do ingerowania w posty użytkowników zgodnie z §2 pkt 3,4,5. Kontrolują treść postów aby były zgodne z Regulaminem Forum. Odpowiadają za prawidłowe umieszczenie wybranego przez użytkownika tematu we właściwym Dziale, przeznaczonym do jego publikacji.

3. Moderator ma obowiązek realizować postanowienia administratorów o których mowa w §9 regulaminu.

§6

1. W przypadku, gdy upominany użytkownik będzie wulgarnie odpowiadał moderatorowi, nagminnie ignorował jego zalecenia, a także nie respektował zasad obowiązujących na Forum, a uregulowanych niniejszym regulaminem, moderator ma prawo ukarać użytkownika zgodnie z zawartym w nim § 8.

2. Moderator może wnioskować do administratora, o ukaranie użytkownika zgodnie z § 9.

3. Użytkownik ma prawo odwołać się do Zarządu PKMD w sprawie kar nałożonych przez moderatorów lub administratorów, poprzez skierowanie odwołania wraz z uzasadnieniem na adres - zarzad@pkmd.pl

4. Odwołanie podlega rozpatrzeniu w ciągu 14 dni, od dnia jego złożenia. Do czasu rozpatrzenia odwołania, kara nałożona przez administratora lub moderatora – obowiązuje. Po rozpatrzeniu odwołania, decyzja podjęta przez Zarząd PKMD jest ostateczna i wiążąca dla użytkownika Forum, administratorów i moderatorów.

§7

Każdy nowy użytkownik przy pierwszym zalogowaniu, dostanie automatycznie wiadomość o zasadach ujętych w §2 pkt 2,3,4,5 oraz §6,8 i 9 niniejszego regulaminu.

§8

Moderatorzy uprawnieni są do stosowania kar porządkowych:

1. Pisemne upomnienie nie uwidocznione na Forum.

2. Ostrzeżenie uwidocznione na Forum

3. Zablokowanie użytkownika Forum ( BAN ) na czas określony – nie dłuższy niż jeden miesiąc. Po upływie terminu kary, blokada zostaje zniesiona.

§9

Administratorzy uprawnieni są do stosowania kar porządkowych:

1. Ostrzeżenie uwidocznione na Forum;

2. Zablokowanie użytkownika Forum ( BAN ) na czas określony – powyżej jednego miesiąca, z możliwością stałego zablokowania. Po upływie terminu kary, blokada zostaje zniesiona. Nie dotyczy stałego zablokowania użytkownika.

3. Usunięcie użytkownika z Forum.

§10

W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu zostały naruszone przez członka PKMD

1. Administratorzy i moderatorzy nie mogą stosować kar przewidzianych w §8 i 9 regulaminu. Naruszenie Regulaminu Forum zgłaszają wraz z wnioskami Zarządowi PKMD, który sprawę przekazuje do rozpatrzenia Sądowi Koleżeńskiemu PKMD wraz z własnymi wnioskami. Wnioski traktowane są jedynie, jako głos doradczy.

2. W przypadku, gdy postanowienia regulaminu zostały naruszone przez moderatorów lub administratorów, sprawę rozpatruje Sąd Koleżeński PKMD, na wniosek Zarządu PKMD.

3. Decyzja podjęta przez Sąd Koleżeński PKMD jest ostateczna. W razie podjęcia decyzji o ukaraniu członka PKMD, Zarząd Klubu stosuje kary porządkowe przewidziane w Statucie PKMD.

§11

1. Dopuszcza się umieszczanie na stronie PKMD banerów reklamowych, które, bez względu na ich ilość zawsze znajdować się będą w jednym wyznaczonym do tego celu polu. Sprawne i cykliczne ich działanie zapewnią administratorzy strony PKMD.

2. Zasady przewidziane w pkt 1 nie dotyczą banerów mających bezpośredni związek z działalnością PKMD np. informacje o Zjazdach, spotkaniach i imprezach akwarystycznych organizowanych przez inne organizacje.

§12

Przyjęcie banerów reklamowych na stronę PKMD, o których mowa §11 pkt 1 poprzedza pisemny lub ustny wniosek zainteresowanego o dopuszczenie baneru do emisji, skierowany do Zarządu PKMD.

§13

O dopuszczeniu baneru do emisji, a także czasie jego funkcjonowania decyduje Zarząd PKMD. Bierze on pod uwagę w szczególności:

– treść baneru,

– związek wnioskodawcy z działalnością statutową PKMD.

§14

Przyjmuje się zasadę, że pierwszeństwo w umieszczaniu banerów na stronie PKMD mają firmy i osoby prywatne, które czynnie wspierają działalność PKMD, w rozumieniu § 41 pkt. 2 i 3 Statutu PKMD.

§15

Zarząd PKMD w każdym czasie może podjąć decyzję o zaniechaniu emisji baneru, jeśli narusza on interesy PKMD, akwarystyki lub związanych z Klubem osób trzecich.

§16

Zażalenia na decyzje Zarządu PKMD w zakresie emisji baneru rozpatruje Komisja Rewizyjna PKMD.

§17

Dział „ Giełda „ oraz „ Galeria Handlowa „ wyznaczone są, jako jedyne miejsce przeznaczone do zamieszczania ogłoszeń o treści handlowej.

1. Użytkownik Forum zamieszczający ogłoszenie w Dziale ” Giełda”, zobowiązany jest do stosowania zasad szczegółowo opisanych w Dziale „ Giełda „.

2. Niedopuszczalne jest pośrednictwo w sprzedaży – sprzętu, ryb itd. Towary te muszą stanowić własność osoby zamieszczającej ogłoszenie. W uzasadnionych przypadkach pośrednictwo w sprzedaży może nastąpić tylko za zgodą właściciela.

3. . Ogłoszenia firm, sklepów i osób prowadzących działalność gospodarczą zamieszczane są w Dziale „Galeria Handlowa „ za zgodą Zarządu PKMD, na warunkach określonych w odrębnych umowach zawartych pomiędzy stronami.

§18

W sprawach nie uregulowanych przez niniejszy regulamin, decyzje podejmuje Zarząd PKMD, w oparciu o przepisy obowiązujące w Stowarzyszeniu.

§19

Regulamin Forum wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PKMD.

Publikacja Regulaminu nastąpi niezwłocznie po podjęciu uchwały w formie ogólnodostępnej na łamach Forum.

Zablokowany

Wróć do „Galeria”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości