Nowa standaryzacja - obowiązująca od 1.01.2011 w Polsce.

Moderatorzy: przynenta, krisaczek

Awatar użytkownika
Ambra
członek PKMD
Posty: 2475
Rejestracja: 06 gru 2004, 20:25
Imie i Nazwisko: Andrzej Sieniawski
Miejsce zamieszkania/miasto/: 07-401 Laskowiec
Lokalizacja: Laskowiec

Nowa standaryzacja - obowiązująca od 1.01.2011 w Polsce.

Post autor: Ambra » 03 maja 2011, 13:53

Najnowsze zmiany w standaryzacji dyskowców.

Już od pewnego czasu, z uwagi na powstające nowe formy barwne hodowlanych dyskowców oczywistym stało się dla sędziów uprawnionych do oceny ryb z rodzaju Symphysodon, że utrzymanie dotychczas obowiązującej standaryzacji nie będzie możliwe. Jak zwykle życie wyprzedziło wszelkie stworzone kodyfikacje. Generalnym założeniem zakładanych zmian, nad którymi pracowali sędziowie w różnych krajach na Świecie, było maksymalne uproszczenie standardów. Nie jest to zadanie łatwe zważywszy, że wprowadzane zmiany winny uwzględnić wszystkie istniejące formy barwne dyskowców, jak też stać się bardziej zrozumiałymi dla każdego miłośnika ryb z rodzaju Symphysodon. W omawianym zakresie intensywnie pracowała w naszym kraju Rada Sędziowska Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców. Efekty tych przedsięwzięć zostały przedstawione na Międzynarodowej Konferencji Sędziowskiej, która w dniu 4.09.2010 roku odbyła się w Neapolu.
Zebrani byli zgodni co do faktu, że w poszczególnych krajach na Świecie istnieją różne preferencje hodowlane. Hodowcy w krajach azjatyckich skupiają się głównie na tworzeniu nowych hodowlanych form barwnych, w czym są niedoścignionymi mistrzami. Zrezygnowali oni przy tym prawie całkowicie z pielęgnacji dyskowców dzikich, pochodzących z naturalnych odłowów. Europejscy akwaryści nadal preferują dzikie gatunki oraz tzw. stare europejskie formy barwne, do których zalicza się głównie formy barwne dyskowców turkusowych z wzorem i turkusowych bez wzoru. Nie rezygnują oni przy tym z pielęgnowania azjatyckich form hodowlanych. Amerykańscy akwaryści zajmują się zarówno tradycyjnymi europejskimi formami hodowlanymi i dziko żyjącymi dyskowcami, a także pielęgnują nowe formy barwne pochodzące z Azji.
W tej sytuacji należało szukać takich rozwiązań, które uelastycznią standaryzację i zostaną zaakceptowane przez organizatorów konkursów dyskowców na Świecie. Rozwiązaniem w tym wypadku stało się wprowadzenie pojęcia „makrogrup”. Dają one organizatorom konkursu lub mistrzostw w poszczególnych krajach szereg niezwykle przydatnych narzędzi.
Idea wprowadzenia makrogrupy spowodowała, że częściowej likwidacji musiały ulec niektóre dotychczas uznane za podstawowe grupy barwne i weszły one w skład makrogrup. Nie znaczy to jednak, że organizator może o nich całkowicie zapomnieć. W zasadzie jego uprawnienia wzrosły. W przypadku, gdy wystawcy zdecydują się na prezentowanie znacznej ilości dyskowców w danej makrogrupie, organizator może ją rozwinąć i utworzyć na danym konkursie kilka odrębnych tematycznych grup barwnych. Warunkiem jest tylko, że o fakcie tym musi poinformować sędziów podczas poprzedzającej ocenę odprawy.
Stworzone rozwiązanie dało przy okazji odpowiedź na nurtujące od dawna akwarystów pytanie, jak w przypadku różnorodnie przeprowadzanych konkursów dyskowców, jakie organizowane są na Świecie doprowadzić do sytuacji, w ramach której można by zorganizować Mistrzostwa Europy lub Świata? Dzięki nowej kodyfikacji stało się to możliwe. Wystarczy jedynie wyodrębnić w ramach danego konkursu klasyfikację poszczególnych dyskowców i uzyskane przez niego punkty włączyć do właściwej makrogrupy, przypisując je wystawiającemu go akwaryście. Nie będzie przy tym miało znaczenia, jakie na danym konkursie zostaną utworzone grupy barwne, gdyż zostaną one umieszczone w jednej z omawianych makrogrup. Oczywiście rozwiązanie to wymaga jeszcze dalszych ustaleń prowadzonych pomiędzy poszczególnymi organizacjami, ale szlak został przetarty.
Nie zmieniony został w przypadku nowej standaryzacji dyskowców podział na kategorie. Nadal pozostały dwie, czyli kategoria dyskowców dzikich (Wild), oraz hodowlana. Kategorie te, z uwagi na wprowadzone zmiany, wymagają szerszego omówienia, przy zastrzeżeniu, że dotychczasowe zasady oceniania ryb pozostały całkowicie nie zmienione i nadal oceniane są one w ramach 10 zagadnień tematycznych, za które sędzia może w każdym z nich przyznać od 0 do 10 punktów.

1. Kategoria dyskowców dzikich (Wild).

Składać się ona będzie z czterech grup barwnych, znanych z dotychczasowego podziału. W zasadzie można powiedzieć, że w tej kwestii niewiele się zmieniło. Nadal obowiązywać będzie tradycyjny podział.

„A”. Heckel. W tej grupie barwnej oceniane będą wszelkie występujące w środowisku naturalnym egzemplarze z gatunku Symphysodon discus. Bez znaczenia będzie kolorystyka i występujący na ich ciele wzór., pod warunkiem, że pierwsza, piąta i dziewiąta pręga będzie właściwie wyeksponowana.

„B”. Brązowy (Brown). W tej grupie barwnej oceniane będą wszelkie występujące w środowisku naturalnym egzemplarze z gatunku Symphysodon aequifasciatus, zaliczane do brązowej formy barwnej. Odmiana ta od pewnego czasu została uznana za wariant kolorystyczny w ramach niebieskiej grupy barwnej. Mimo to nadal jest tradycyjnie wyodrębniana jako samoistna grupa barwna. Zaszeregowane do niej dzikie dyskowce winny cechować się jak najmniejszą ilością wzoru o niebieskiej barwie na bokach ciała. Wymóg ten pomija strefę grzbietu, podbrzusza i czoła ryby, gdzie wspomniany wzór zawsze występuje. Za podstawowe barwy ciała uznaje się: żółtawą przechodzącą w brązową, oraz ceglasto-czerwoną, a także wszelkie warianty pośrednie tych barw. Wskazanym jest, by otoczka źrenicy w oku była czerwonego koloru, ale nie uznaje się za wadę otoczki barwy żółtawej.

„C”. Niebieski (Blue). W tej grupie barwnej oceniane będą wszelkie występujące w środowisku naturalnym egzemplarze z gatunku Symphysodon aequifasciatus, zaliczane do niebieskiej formy barwnej. Za podstawowe barwy ciała uznaje się różnorodne odcienie żółto-brązowego, brązowego, a także czerwono–brązowego koloru. Na tym tle winien występować jak najbardziej intensywny wzór, składający się z poziomo ułożonych linii o niebieskim, czasami brylantowo-turkusowym, przechodzącym w opalizującą zieleń odcieniu. Wzór winien być regularny i najlepiej, gdy będzie rozmieszczony na całym ciele ryby.

„D”. Zielony (Green). W tej grupie barwnej oceniane będą wszelkie występujące w środowisku naturalnym egzemplarze z gatunku Symphysodon aequifasciatus, zaliczane do zielonej formy barwnej. Za podstawowe barwy ciała uznaje się różnorodne odcienie od żółto-brązowego do ceglasto-czerwonego koloru. Wzór składa się z poziomo ułożonych, lekko falujących linii o niebieskawej, a czasami brylantowo-turkusowej barwie. Na centralnej części boków ciała często widnieją wyraźnie zaznaczone czerwono-brązowe plamki. W zależności od miejsca występowania na płetwie odbytowej może też występować ciemne podkreślenie w postaci poziomej, różnej szerokości linii.

Jak wynika z zaprezentowanego opisu, w przypadku kategorii dzikich dyskowców mamy do czynienia z typowymi grupami barwnymi. Nowe rozwiązanie dopuszcza jednak możliwość, by organizator konkursu lub mistrzostw stworzył z wymienionych grup barwnych jedną makrogrupę, w ramach której wszystkie dzikie dyskowce oceniane będą łącznie. Możliwość taką uzyskuje on w chwili, gdy w ramach wymienionych grup barwnych zaprezentowanych zostanie stosunkowo niewiele ryb. Przy tym rozwiązaniu dopuszczalny jest także wariant, w którym wyodrębnione zostaną w kategorii dzikich dyskowców jedynie dwie grupy barwne. Pierwszą z nich stanowić będzie gatunek Symphysodon discus a drugą wszystkie dzikie dyskowce z gatunku Symphysodon aequifasciatus, zaszeregowane do grup barwnych „B”, „C” i „D”.

2. Kategoria dyskowców hodowlanych.

Składać się ona będzie z sześciu makrogrup, do których włączone zostaną wszystkie znane z dotychczasowego podziału grupy barwne, jak też niektóre formy barwne, które z racji utrwalenia cech genetycznych u ich przedstawicieli, winny już być podobnie traktowane.

„E” Turkusowe z wzorem (Striped turquoise). W tej makrogrupie nastąpi połączenie dwóch dotychczasowych odrębnie ocenianych grup barwnych. Będą więc w niej oceniane zarówno tradycyjne niebiesko liniowane dyskowce, dawniej stanowiące grupę „E” - (Striped turquoise), jak i czerwone z wzorem turkusowym, czyli dawna grupa G” - czerwone z wzorem turkusowym (Red turquoise). Pozwoli to na wyeliminowanie stosunkowo częstych pomyłek, jakie miały do tej pory miejsce w trakcie zgłaszania przez akwarystów takich dyskowców na konkurs. W wypadku tych ryb szczególnie ważnym będzie, by podłużne linie zarówno o prostym jak i lekko falowanym kształcie pokrywały całe boki ciała, oraz płetwę grzbietową, odbytową oraz czoło. Krótkie, przerywane linie będą uznawane za wadę. Za podstawową kolorystykę ciała uznaje się czerwono – brązową i czerwoną barwę. Linie winny się cechować niebieską, turkusową, ciemno-turkusową lub brylantowo-niebieską barwą. Otoczka czarnej źrenicy w oku winna być czerwona.

„F”. Gładkie (Solid discus). W tej makrogrupie zostaną między innymi połączone dyskowce z dwóch dotychczasowych odrębnie ocenianych grup barwnych. Będą to ryby z grupy: „F” - turkusowe bez wzoru (Solid turquoise) oraz grupy „H” - czerwone bez wzoru (Red discus). Ponadto, co jest już całkowicie nowym rozwiązaniem, zaszeregowane tu zostaną wszelkie inaczej ubarwione dyskowce, pod warunkiem, że nie stwierdzi się na ich ciele żadnego wzoru. W tej sytuacji oceniane tu będą także ryby jednolicie żółte, pomarańczowe i białe. Kwestię sporną stanowiło zagadnienie, czy zaszeregować do tej makrogrupy formy barwne dwukolorowe np. Red melon i Red white, a także wszelkie inne, które na swym ciele prezentują jedynie różne barwy podstawowe. Przeważyła opinia, że dyskowce tak ubarwione winny być klasyfikowane właśnie w tej grupie, pod warunkiem, że na ich ciele, prócz różnych barw podstawowych nie pojawia się żaden wzór. Ważnym jest, by wszystkie oceniane tu ryby posiadały czarne źrenice oraz czerwoną, różową lub pomarańczową jej otoczkę.
Wyklucza się przy tym jednoznacznie z tej makrogrupy dyskowce, które prezentują nawet niedużą ilość turkusowych punktów na bokach, czole oraz płetwie odbytowej i grzbietowej. Będą one zawsze oceniane w makrogrupie „J” - nie sklasyfikowane.

„G” Wzorzyste (Pattern). Do tej makrogrupy, będącej całkiem nowym rozwiązaniem, zaszeregowane zostaną między innymi wszystkie dyskowce z dwóch dotychczas odrębnie ocenianych grup barwnych. Będą to ryby klasyfikowane do tej pory w grupie: „J” - Skóra węża (Snake skin) i „K” - Gołębia krew (Pigeon blood). Ponadto, oceniane tu będą pozostałe dyskowce z utrwalonych genetycznie form barwnych, posiadające na ciele wszelkiego rodzaju liniowe wzory, bez względu na podstawową kolorystykę ciała, za wyjątkiem tych, które klasyfikowane będą w makrokategoriach: „E”, „I” i „J”. W tej makrogrupie ocenie podlegać będą też dyskowce, u których wzór stanowią duże kropki lub plamy, np. forma barwna „Ring”, czyli takie, które nie spełnią wymogów w ramach makrogrupy „H” - kropkowane.

„H” Kropkowane (Spotted). W tej makrogrupie znajdą się wszystkie dyskowce, bez względu na barwę podstawową ciała, prezentujące na ciele wzór składający się z kropek. Ich średnica nie może przekraczać 2 mm. Winny być one regularne i nie wymieszane z krótkimi liniami. Preferowane będą dyskowce, u których opisany wzór występuje na całym ciele. Ważnym jest też, by wszystkie oceniane tu ryby posiadały czarne źrenice oraz czerwoną, różową lub pomarańczową jej otoczkę. Stykanie się ze sobą kropek stanowi w tym wypadku wadę.

„I” Formy albinotyczne (Albino). W tej nowo utworzonej makrogrupie znajdą się wszystkie dyskowce prezentujące na ciele ciele wzory lub takie, które mogą być zaklasyfikowane do grupy solid. Podstawowym kryterium, które pozwala zakwalifikować rybę do tej makrogrupy jest prezentowanie przez nią czerwonej źrenicy, co jest jak wiadomo cechą albinizmu. Fakt ten wyklucza ocenianie takiej ryby w innych makrogrupach, gdyż tam dyskowce prezentują czerwoną, żółtą lub pomarańczową obwódkę i czarną źrenicę w oku.

„J” Nie sklasyfikowane (Unclassified). W tym wypadku zmianie uległa w zasadzie jedynie nazwa kategorii, w której oceniane są zaszeregowane do niej dyskowce. Dawna nazwa grupy barwnej „I” - czyli klasy otwartej (Open class) została zmieniona na „nie sklasyfikowane” - Unclassified . Sędziowie kodyfikując te grupę doszli do słusznego wniosku, że nazwa ta bardziej oddaje charakter makrogrupy, gdyż oceniane w niej będą wszystkie te dyskowce, których specyfika i wygląd nie pozwala na umieszczenie ich w wyżej opisanych grupach barwnych i makrogrupach. Znajdą się w niej wszelkie ryby prezentujące nie omówione do tej pory wzory, odmienną od ustalonych kolorystykę, niepowtarzalne zestawienia barw, a także te, które posiadają wydłużone płetwy.

W obrębie standaryzacji hodowlanych dyskowców, po wprowadzonych zmianach, dokonała się w pewnym sensie rewolucja. Wszystko wskazuje na to, że zaprezentowane rozwiązanie umożliwia klasyfikowanie podczas oceny dyskowców wszelkich istniejących form barwnych, jak i tych, które dopiero powstaną.
Omawiany sposób standaryzacji zostanie wdrożony na III Otwartych Mistrzostwach Dyskowców w Polsce, które odbędą się w dniach 30.09 – 2.10.2011 roku w Warszawie. Już teraz jest też wiadomo, że Polski Klub Miłośników Dyskowców, wzorem ubiegłych mistrzostw wprowadzi dodatkowo na tej imprezie utworzoną i obowiązującą jedynie w Polsce grupę barwną ”PBC”, traktowaną jako grupę specjalną, gdzie zasady oceny i klasyfikacji ryb nie ulegają żadnym zmianom i są identyczne jak w latach ubiegłych.

Materiały na ten temat zostały zaprezentowane w Naszym Akwarium, a także znalazły się w najnowszym roczniku PKMD za 2010r.

Odpowiedz

Wróć do „III Mistrzostwa Dyskowców Warszawa 2011”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość