Szybka aukcja na rzecz PKMD

W tym forum znajdować się powinny wszystkie licytacje prowadzone na rzecz klubu, jak również powinny być publikowane wyniki licytacji oraz potwierdzenia wywiązania się obowiązku zarówno darczyńcę ogłaszającego licytację jak również wygrywającego.

Moderatorzy: stanpiter, gajowy

Awatar użytkownika
Bogdan
zarząd pkmd
Posty: 5520
Rejestracja: 11 gru 2004, 07:44
Imie i Nazwisko: Bogdan Mosór
Miejsce zamieszkania/miasto/: Jaroszowiec k/Olkusza
Lokalizacja: Jaroszowiec k/Olkusza
Kontaktowanie:

Post autor: Bogdan » 23 maja 2008, 22:42

Moim zdaniem nie jest problemem czas bo bywało że po dwóch tygodniach przetrzymywania roślin w worku foliowym nadal nadawały się do sadzenia w akwarium tylko sposób jaki poczta przewozi paczki.
Wystarczy że taka paczka poleży dwie godziny w samochodzie blaszaku na słońcu i roślinki są ugotowane.
Zimą zawsze pakowałem w styropian i było ok teraz widzę że w styropian trzeba również pakować latem.
No cóż człowiek uczy się całe życie i tak ..... :D


PS
Myślę że roślinki od Piotra dotrą w lepszej formie gdyż w tym okresie nie było dni słonecznych.

stary
junior
junior
Posty: 35
Rejestracja: 03 mar 2007, 06:47
Kontaktowanie:

Post autor: stary » 24 maja 2008, 22:41

Na jakim dokumencie wymagać podpisu z datą i godziną bo tego nie odpuszczę.Do tej pory podpisywałem się na papierze który kurier zabierał,ja nie dostawałem nic z datą dostawy.Proszęna pw o numer wysyłki.

Awatar użytkownika
Hypno
entuzjasta
entuzjasta
Posty: 1864
Rejestracja: 03 mar 2005, 09:37
Imie i Nazwisko: Piotr Smoleń
Miejsce zamieszkania/miasto/: Lublin
Lokalizacja: Lublin
Kontaktowanie:

Post autor: Hypno » 25 maja 2008, 15:39

A proszę bardzo... tajemnic nie ma.
Przesyłka została wysłana Pocztą Polską jako przesyłka priorytetowa dnia 20.05.2008 nr przesyłki to: (00)25900773 3 2792009 8

Awatar użytkownika
birdas
entuzjasta
entuzjasta
Posty: 1943
Rejestracja: 14 lut 2007, 22:40
Imie i Nazwisko: Marcin Spychała
Miejsce zamieszkania/miasto/: Jelenia Góra
Lokalizacja: Jelenia Góra

Post autor: birdas » 26 maja 2008, 08:48

Daj znać jak już wrócisz z poczty. Ciekawe czy coś wywalczysz. :)
Mi się nigdy nie udało, bo za każdym razem nie minęło 2 tygodnie :D

TURYSTA
entuzjasta
entuzjasta
Posty: 1887
Rejestracja: 18 cze 2007, 18:57
Imie i Nazwisko: Jaś i Małgosia
Miejsce zamieszkania/miasto/: Alternatyw 4
Lokalizacja: Trzebinia

Post autor: TURYSTA » 26 maja 2008, 09:02

A ja wam powiem ciekawostkę
Wysyłając od siebie szybką paczkę do Wawy 1-2 dni ale z Wawy do mnie to już 9-10 dni
I ta sytuacja ma miejsce przynajmniej raz w tygodniu .
I być tu człowieku mądry o co chodzi na tej poczcie .

Awatar użytkownika
Amorphis
entuzjasta
entuzjasta
Posty: 505
Rejestracja: 31 paź 2005, 18:11
Imie i Nazwisko: Marek
Miejsce zamieszkania/miasto/: Bydgoszcz
Lokalizacja: Bydgoszcz

Post autor: Amorphis » 26 maja 2008, 10:29

Stary, nie odpuszczaj!
Ja nie odpuściłem i "się zwróciło" wielokrotnie. Kosztowało mnie trochę grzebania w necie i myślenia + wycieczka na pocztę
Poniżej 2 pisma, między nimi była odpowiedź poczty, że serdecznie przepraszają, ale nie mogą... blablabla... Po drugim piśmie zapytali o mój nr konta.
Tekst pism moich zamieszczam dla wszystkich, lekkie zredagowanie we własnym zakresie, niestety nie mam już pism od poczty, bo też dużo by wyjaśniły z moich pism.


Pismo 1
Adres do korespondencji Miejscowość, data
SKARGA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 roku w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego składam skargę dotyczącą nieterminowego dostarczenia przesyłki pocztowej priorytetowej o numerze xxxxxxxxx nadanej w dniu xx.xx.xx roku w urzędzie pocztowym xxxxxxx przy ulicy xxxxxxxxxx.
Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu świadczenia usług pocztowych przesyłka ta została nadana przed godziną graniczną i powinna zostać doręczona na dzień następny, czyli w dniu 10 stycznia 2008roku. Według informacji uzyskanych od odbiorcy przesyłka została doręczona dopiero w dniu 17 stycznia 2008 roku, co stanowi opóźnienie o siedem dni i przekracza o ponad 100% najmniej rygorystyczne wskaźniki terminowości zawarte w ramach określonych przez załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych.
W związku z niedotrzymaniem terminu gwarantowanego doręczenia z wspomnianych już regulaminów świadczenia powszechnych usług pocztowych żądam wypłacenia mi odszkodowania za nienależyte wykonanie usługi.
Jednocześnie zgodnie z § 5 pkt 2 ppkt 4 składam oświadczenie, że nastąpiło niewidoczne zniszczenie zawartości paczki, którą stanowiły cenne akwarystyczne rośliny. Nadmieniam, iż wielokrotnie wcześniej nadawałem na identycznych warunkach podobnie zapakowane i podobne zawartości. W tym samym dniu nadawałem jednocześnie trzy przesyłki o prawie jednakowej zawartości w trzy różne rejony Polski (Milówka, Białystok i Warszawa) zapakowane praktycznie w ten sam sposób i dwie z nich dotarły terminowo, co w przypadku takiej zawartości ma kolosalne znaczenie i bez najmniejszego uszkodzenia zawartości. Na tej podstawie twierdzę, iż rodzaj opakowania i wybór sposobu przesyłki był właściwy, a jedynym powodem uszkodzenia zawartości jest opóźnienie w jej dostarczeniu.
Kwotę należytego odszkodowania ustalam zgodnie zasadą określoną słowami Pana Michała Dziewulskiego z Biura Rzecznika Poczty Polskiej, że wysokość tego odszkodowania nie może przekroczyć pięćdziesięciokrotności pobranej opłaty na sumę 475 złotych a ustalam to na podstawie przemnożenia przez 50 kwoty nadania w wysokości 9,50zł. Wysokość kwoty odszkodowania uzasadniam:
 nieodwracalnym zniszczeniem zawartości paczki;
 koniecznością wywiązania się z zamówienia odbiorcy i wysłaniem kolejnej paczki na własny koszt;
 koniecznością zastąpienia zniszczonej zawartości paczki na własny koszt;
 wykonywaniem powyższych czynności w czasie zwolnienia lekarskiego po przebytym masywnym wykręceniu stawu skokowego połączonego ze złamaniem, co stanowiło bardzo poważną niedogodność, gdyż miałem bardzo utrudnione poruszanie się i mogłem chodzić tylko o kulach.
Dodaję, że kwota ta moim zdaniem i tak nie pokrywa doznanych nieprzyjemności, uciążliwości i kosztów związanych z niedoręczeniem paczki w terminie.
Do skargi załączam kserokopię dowodu nadania.


Pismo 2
Adres do korespondencji Miejscowość, data

Nie zgadzam się całkowicie z odpowiedzią na moją skargę dotyczącą opóźnienia przesyłki paczki pocztowej priorytetowej o numerze xxxxxx nadanej xxxxx2008r. w xxxxxxxx nadanej na adres: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Wyjaśniam również, że podawanie takich wyrwanych z kontekstu i nie wyjaśniających w żaden sposób stawianych zarzutów odpowiedzi oraz podawanie wygodnych i niepełnych wycinków cytatów z ustaw i rozporządzeń nie przytaczając ich jednocześnie w całości, która jednoznacznie przesądza o winie Poczty Polskiej, uważam za niekompetencję, nieposzanowanie i nie liczenie się z klientem poprzez podawanie szablonowych odpowiedzi bez zrozumienia lub rozpatrzenia w całości przedstawianej skargi mających na celu zbycie mojej osoby. Poniżej przedstawiam dowody na powyższe stwierdzenia.
1. Całkowicie niecelna i zbędna jest uwaga, że adresat po odebraniu przesyłki nie zgłosił żadnych uwag do dnia 21 lutego 2008 roku, gdyż skarga została złożona 28 stycznia 2008r. Zostały tu zachowane również wszelkie terminy, o których niestety mylnie informowano mnie w placówce pocztowej, zarówno jeśli brać pod uwagę ustawę z 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe art. 57 § 4, gdyż nadawca z adresatem mając na celu dobro zawartości paczki odwiedzali wielokrotnie właściwe urzędy pocztowe w poszukiwaniu paczki począwszy od dnia następnego po nadaniu paczki, a także jeśli brać pod uwagę rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 13 października 2003r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego § 6.1. Dostępne terminy reguluje również regulamin świadczenia powszechnych usług pocztowych w § 34.2 i również nie został on przekroczony.
2. Widać niestaranność w czytaniu lub brak czytania ze zrozumieniem lub nieumiejętność pisania i przekręcenie daty złożenia mojej skargi z 28 stycznia 2008r. na 21 lutego 2008r., lub ewentualnie może stanowić świadectwo na szablonowość i tworzenie odpowiedzi na podstawie jednego, powielanego wzoru bez zwracania dokładnej uwagi na jego treść i stawiane zarzuty mające na celu jedynie zbycie każdego klienta zgłaszającego nie wywiązanie się Poczty z umowy.
3. Częściowe i niekompletne zacytowanie zapisów załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. Cytowany „standard jakościowy D+1” nijak się nie ma do zaistniałej sytuacji. Nie zadziałały również nie poruszone wcale i pominięte „standardy jakościowe D+2 i D+3” wymuszone tym właśnie załącznikiem, a zadziałał „standard niejakościowy D+7”, który nie mieści się nawet w standardzie jakościowym przewidzianym dla przesyłek nie traktowanych jako priorytetowe.
4. Przedstawiony „standard niejakościowy D+7” nie spełnia minimalnych wymagań w zakresie jakości usług z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych, co jest ewidentnym naruszeniem § 43.1 tego rozporządzenia.
5. Sposób liczenia dni na doręczenie z pominięciem sobót i niedziel jest w tym wypadku wadliwy i działający dodatkowo na moją niekorzyść, ponieważ gdyby usługa została wykonana należycie nawet w najgorszym przewidzianym standardzie D+3 dni wolne nie zostałyby zaliczone do terminu.
6. W regulaminie świadczenia powszechnych usług pocztowych § 2.1 jest określony standard doręczania przesyłek, który został złamany i niedotrzymany.
7. Biorąc pod uwagę regulamin świadczenia powszechnych usług pocztowych w § 34.1 jednocześnie w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 13 października 2003r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego w § 4.1 moją przesyłkę można traktować jako niewykonaną (w rozumieniu standardu D+3) lub nienależycie wykonaną i całkowicie podlegającą prawu do odszkodowania
8. Powyższe stwierdzenia są wystarczającymi dowodami na obalenie nieudolnie podnoszonej linii obrony Poczty, iż nie odpowiada ona za takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, bo wyraźnie jest to następstwem czynu niedozwolonego, czyli wykraczanie poza ramy ustaw, rozporządzeń i regulaminów, a czego wynikiem jest konieczność wypłaty odszkodowania.
9. Przytaczany brak wypłacania odszkodowania ma się całkowicie nijak do faktu oznajmianych przez przedstawicieli Poczty wielokrotnych obietnic i wypłat odszkodowań w identycznych i nawet jeszcze bardziej błahych sprawach i jest fałszywe z założenia, więc po raz kolejny wskazuje na próbę potraktowania klienta z góry.
10. W odpowiedzi Poczty brakuje także (wymaganych według cytowanych wyżej ustaw) zapisów o terminach i możliwościach odwołania się do urzędów wyższych instancji, więc odpowiedź uważam za niekompletną i nierzetelną.
Z przedstawionych powyżej dowodów wynika więc, że z całej przedstawionej przez Pocztę Polską odpowiedzi prawdziwym są tylko dwa stwierdzenia, że skarga została moim zdaniem byle jak ale jednak rozpatrzona oraz zaproszenie do korzystania w przyszłości z dalszych nierzetelnych usług świadczonych na byle jakim poziomie bez ponoszenia żadnych konsekwencji za łamanie narzuconych ustaw, rozporządzeń oraz własnych regulaminów.
W związku z powyższym uznaję moją skargę z dnia xxxxxxxxxxx. na niedopełnienie warunków umowy zawartej pomiędzy mną a Pocztą za całkowicie prawidłową i zasadną, podtrzymuję ją w całości i ponownie żądam wypłaty podnoszonego przeze mnie odszkodowania ze szczególnym uwzględnieniem podanych w tym i poprzednim piśmie okoliczności wpływających na jego wysokość.

Awatar użytkownika
Diamond-Cukero
entuzjasta
entuzjasta
Posty: 829
Rejestracja: 31 sty 2007, 15:14
Imie i Nazwisko: Andrzej Nowicki
Miejsce zamieszkania/miasto/: Katowice
Lokalizacja: Katowice
Kontaktowanie:

Post autor: Diamond-Cukero » 26 maja 2008, 20:38

TURYSTA pisze:A ja wam powiem ciekawostkę
Wysyłając od siebie szybką paczkę do Wawy 1-2 dni ale z Wawy do mnie to już 9-10 dni
I ta sytuacja ma miejsce przynajmniej raz w tygodniu .
I być tu człowieku mądry o co chodzi na tej poczcie .


A mapę z instrukcją dołanczasz ,i tu problem :wink:

Awatar użytkownika
birdas
entuzjasta
entuzjasta
Posty: 1943
Rejestracja: 14 lut 2007, 22:40
Imie i Nazwisko: Marcin Spychała
Miejsce zamieszkania/miasto/: Jelenia Góra
Lokalizacja: Jelenia Góra

Post autor: birdas » 26 maja 2008, 22:10

Marku jak dla mnie to Mistrzostwo Świata. Podziwiam :shock: :shock:

Awatar użytkownika
Amorphis
entuzjasta
entuzjasta
Posty: 505
Rejestracja: 31 paź 2005, 18:11
Imie i Nazwisko: Marek
Miejsce zamieszkania/miasto/: Bydgoszcz
Lokalizacja: Bydgoszcz

Post autor: Amorphis » 27 maja 2008, 14:35

Przeczytałeś? Całość? To ja podziwiam... ;) :) ;)
Cieszę się, że choć komuś post Obrazek ;) i może jeszcze innym pomoże w walce z monopolem...
Jeszcze dla małego wyjaśnienia dodam, że dopóki korespondencja nie dojdzie do CORu (centralny ośrodek rozliczeniowy poczty w chyba każdym byłym mieście wojewódzkim) to nie ma co liczyć na jakiekolwiek odszkodowanie. Po prostu mniejsze oddziały nie mają "mocy" i "urzędu" do wypłacenia czegokolwiek i muszą nas zbywać. Pierwsze pisemko poszło do centrali przesyłowej, drugie już do CORu. Po nim ewentualnie byłaby W-wa i sąd, bo jak się nie przestraszą i nie wypłacą od razu, to sąd w tych sprawach ich zmusza, a racja jest całkowicie po naszej stronie.

Awatar użytkownika
Hypno
entuzjasta
entuzjasta
Posty: 1864
Rejestracja: 03 mar 2005, 09:37
Imie i Nazwisko: Piotr Smoleń
Miejsce zamieszkania/miasto/: Lublin
Lokalizacja: Lublin
Kontaktowanie:

Post autor: Hypno » 27 maja 2008, 19:29

To ja mam dla nich 2 takie niespodzianki :-).... rwał ich nać... i obiecuję że w obu przypadkach pojadę po pagonach. Oba przypadki też niestety dotyczą przesyłek klubowych....

Awatar użytkownika
birdas
entuzjasta
entuzjasta
Posty: 1943
Rejestracja: 14 lut 2007, 22:40
Imie i Nazwisko: Marcin Spychała
Miejsce zamieszkania/miasto/: Jelenia Góra
Lokalizacja: Jelenia Góra

Post autor: birdas » 27 maja 2008, 20:22

amorphis pisze:Przeczytałeś? Całość? To ja podziwiam... ;) :) ;)
Kilka razy. Rewelacyjna publikacja.
Ciekaw jestem ile szczęścia będą mieli inni reklamując takie okoliczności z przesyłkami. A nie są one odosobnione. Dawajcie znać jak będą wyglądały Wasze przygody z pocztą i reklamacjami :D

Awatar użytkownika
Amorphis
entuzjasta
entuzjasta
Posty: 505
Rejestracja: 31 paź 2005, 18:11
Imie i Nazwisko: Marek
Miejsce zamieszkania/miasto/: Bydgoszcz
Lokalizacja: Bydgoszcz

Post autor: Amorphis » 28 maja 2008, 10:49

To jeszcze mała i może pomocna informacja o tym, że cytowane przeze mnie ustawy, regulaminy i rozporządzenia są dostępne na stronie poczty http://www.poczta-polska.pl/Uslugi/?U=PAP oraz http://www.poczta-polska.pl/pliki/Regulamin.pdf

stary
junior
junior
Posty: 35
Rejestracja: 03 mar 2007, 06:47
Kontaktowanie:

Post autor: stary » 30 maja 2008, 23:46

@ Hypno-przesyłka nie doszła do dziś .@ Bogdan wygląda na to że miałem dużo szczęścia że doszła w 5 dni.Jak będę miał czas zawrócę głowę szanownej poczcie polskiej(celowo z małych liter) w przyszłym tygodniu.Nie ma szans na to żeby kurier nie zastał kogoś w domu bo ustaliłem dyżury :) ,awiza też nie było.Duża część roślin od Bogdana odżywa -z brązowych już roślin wyrastają zielone i to ładne.Chciałem napisać jakie ale nazw nie znam,a jak próbowałem opisać to sam się z opisu uśmiałem(np.taka zielona strzępiasta itp.).

Awatar użytkownika
birdas
entuzjasta
entuzjasta
Posty: 1943
Rejestracja: 14 lut 2007, 22:40
Imie i Nazwisko: Marcin Spychała
Miejsce zamieszkania/miasto/: Jelenia Góra
Lokalizacja: Jelenia Góra

Post autor: birdas » 03 cze 2008, 08:55

stary pisze:@ Hypno-przesyłka nie doszła do dziś.
Niech Piotr sprawdzi czy nie popełnił błędu w adresie. Przypadek zaginięcia paczki (wysłanej przeze mnie) mi się nigdy nie zdarzył, a wszystkie te co do mnie nie dotarły miały błędy w adresach.

Awatar użytkownika
Hypno
entuzjasta
entuzjasta
Posty: 1864
Rejestracja: 03 mar 2005, 09:37
Imie i Nazwisko: Piotr Smoleń
Miejsce zamieszkania/miasto/: Lublin
Lokalizacja: Lublin
Kontaktowanie:

Post autor: Hypno » 09 cze 2008, 08:47

Czy paczka dotarła? Domyślam się że nie ale chcę się upewnić zanim rozpocznę walkę z pocztą. Termin 14 dni po którym mogę złożyć rekamacje dawno minął więc czas zająć się sprawą.

Odpowiedz

Wróć do „Licytacje na rzecz klubu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość