PODZIAŁ GRUP BARWNYCH DYSKOWCÓW NA 4 MISTRZOSTWACH POZNAŃ

Awatar użytkownika
niki 28
entuzjasta
entuzjasta
Posty: 1637
Rejestracja: 09 sty 2006, 20:05
Imie i Nazwisko: Jacek Niglus
Miejsce zamieszkania/miasto/: PSARY
Lokalizacja: PSARY

PODZIAŁ GRUP BARWNYCH DYSKOWCÓW NA 4 MISTRZOSTWACH POZNAŃ

Post autor: niki 28 » 24 lip 2013, 18:38

W tym wątku chciałbym przedstawić podział grup barwnych dyskowców które będą obowiązywać na najbliższych Mistrzostwach w Poznaniu.Tym samym rozwieję mam nadzieję wszelkie wątpliwości dotyczące całokształtu Regulaminu Klasyfikacji i Przyjmowania Ryb na Konkurs.

Rada Sędziowska Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców po przeprowadzeniu niezbędnych analiz rekomenduje następujący podział na grupy barwne ryb z rodzaju Syphysodon, według którego jej zdaniem winny być one dzielone, a następnie oceniane podczas organizowanych konkursów:PROPONOWANA STANDARYZACJA DYSKOWCÓW

1. Kategoria dyskowców dzikich (Wild).

Składać się ona winna z czterech grup barwnych, znanych z dotychczasowego podziału. W zasadzie można powiedzieć, że w tej kwestii nic się nie zmieniło i nadal obowiązywać będzie tradycyjny podział.

„A”. Heckel. W tej grupie barwnej oceniane będą wszelkie występujące w środowisku naturalnym egzemplarze z gatunku Symphysodon discus. Bez znaczenia będzie kolorystyka i występujący na ich ciele wzór., pod warunkiem, że pierwsza, piąta i dziewiąta pręga będzie właściwie wyeksponowana.

B”. Brązowy (Brown). W tej grupie barwnej oceniane będą wszelkie występujące w środowisku naturalnym egzemplarze z gatunku Symphysodon aequifasciatus, zaliczane do brązowej formy barwnej. Odmiana ta od pewnego czasu została uznana za wariant kolorystyczny w ramach niebieskiej grupy barwnej. Mimo to nadal jest tradycyjnie wyodrębniana jako samoistna grupa barwna. Zaszeregowane do niej dzikie dyskowce winny cechować się jak najmniejszą ilością wzoru o niebieskiej barwie na bokach ciała. Wymóg ten pomija strefę grzbietu, podbrzusza i czoła ryby, gdzie wspomniany wzór zawsze występuje. Za podstawowe barwy ciała uznaje się: żółtawą przechodzącą w brązową, oraz ceglasto-czerwoną, a także wszelkie warianty pośrednie tych barw. Wskazanym jest, by otoczka źrenicy w oku była czerwonego koloru, ale nie uznaje się za wadę otoczki barwy żółtawej.

C”. Niebieski (Blue). W tej grupie barwnej oceniane będą wszelkie występujące w środowisku naturalnym egzemplarze z gatunku Symphysodon aequifasciatus, zaliczane do niebieskiej formy barwnej. Za podstawowe barwy ciała uznaje się różnorodne odcienie żółto-brązowego, brązowego, a także czerwono–brązowego koloru. Na tym tle winien występować jak najbardziej intensywny wzór, składający się z poziomo ułożonych linii o niebieskim, czasami brylantowo-turkusowym, przechodzącym w opalizującą zieleń odcieniu. Wzór winien być regularny i najlepiej, gdy będzie rozmieszczony na całym ciele ryby.

„D”. Zielony (Green). W tej grupie barwnej oceniane będą wszelkie występujące w środowisku naturalnym egzemplarze z gatunku Symphysodon aequifasciatus, zaliczane do zielonej formy barwnej. Za podstawowe barwy ciała uznaje się różnorodne odcienie od żółto-brązowego do ceglasto-czerwonego koloru. Wzór składa się z poziomo ułożonych, lekko falujących linii o niebieskawej, a czasami brylantowo-turkusowej barwie. Na centralnej części boków ciała często widnieją wyraźnie zaznaczone czerwono-brązowe plamki. W zależności od miejsca występowania Europejskich Mistrzostw Dyskowców. Na płetwie odbytowej może też występować ciemne podkreślenie w postaci poziomej, różnej szerokości linii.
Jak wynika z zaprezentowanego opisu, w przypadku kategorii dzikich dyskowców mamy do czynienia z typowymi grupami barwnymi. Rada Sędziowska Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców uważa przy tym, że nie jest wskazane łączenie poszczególnych grup barwnych dzikich dyskowców w „makrogrupę”, gdyż takie rozwiązanie uniemożliwi w przyszłości zorganizowanie

2. Kategoria dyskowców hodowlanych.

Składać się ona będzie z 8 grup barwnych do których włączone zostaną wszystkie znane z dotychczasowego podziału hodowlane grupy barwne, jak też niektóre formy barwne, które z racji utrwalenia cech genetycznych u ich przedstawicieli, winny już być podobnie traktowane. Rada Sędziowska Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców stanęła przy tym na stanowisku, że należy z podziału na konkursowe grupy barwne wycofać grupę albinotyczną – Albino. Za takim stanowiskiem przemawia okoliczność, że ryby albinotyczne występują obecnie we wszystkich grupach barwnych i tworzenie w tej sytuacji odrębnej grupy mija się z celem. Dyskowce cechujące się albinizmem winny być wystawiane we wszystkich wyodrębnionych grupach barwnych, a cecha ta nie powinna jedynie wpływać na obniżenie punktacji podczas oceny oka ryby przez sędziego.

2. Kategoria dyskowców hodowlanych.


E” Turkusowe z wzorem (Striped turquoise). W tej grupie nastąpiło połączenie dwóch dotychczasowych odrębnie ocenianych grup barwnych. Będą więc w niej oceniane zarówno tradycyjnie liniowane dyskowce, dawniej stanowiące grupę Striped turquoise, jak i dyskowce z grubym czerwonym wzorem, czyli dawna grupa Red turquoise. Pozwoli to na wyeliminowanie stosunkowo częstych pomyłek, jakie miały do tej pory miejsce w trakcie zgłaszania przez akwarystów takich dyskowców na konkurs. W wypadku tych ryb szczególnie ważnym będzie, by podłużne linie zarówno o prostym jak i lekko falowanym kształcie pokrywały całe boki ciała, oraz płetwę grzbietową, odbytową oraz czoło. Brak pełnego wzoru na ciele uznawany będzie za błąd. Za podstawowe barwy ciała, stanowiące tło dla wzoru uznaje się: turkusowo-niebieską, turkusowo-czerwoną i turkusowo-brązową. Linie tworzące wzór winny posiadać czerwone zabarwienie i mogą cechować się różnymi odcieniami. Otoczka czarnej źrenicy w oku winna być czerwona. Dopuszczalne jest wystawianie w tej grupie ryb albinotycznych, u których źrenica ma czerwone zabarwienie. Dyskowce prezentujące krótkie, przerywane linie będą oceniane w grupie „I” - Fine Patterned.

„F”. Turkusowe niebieskie (Blue Turquoise Discus). W tej grupie oceniane będą dyskowce o niebieskiej lub niebieskawej podstawowej barwie ciała, która lekko opalizuje. Stopień nasilenia niebieskiej barwy nie będzie miał znaczenia. W skład grupy wejdą więc dyskowce, które prezentują niezbyt dużą ilość turkusowego wzoru na bokach, czole oraz płetwie odbytowej i grzbietowej. Dyskowce o jednolitej niebieskiej lub niebieskawej barwie, nie posiadające żadnego wzoru na ciele i płetwach oceniane będą w grupie „H” - Solid Discus. Ważnym jest, by oceniane ryby posiadały czarne źrenice oraz czerwoną otoczkę oka. Dopuszczalne jest wystawianie w tej grupie ryb albinotycznych, u których źrenica ma czerwone zabarwienie.

„G”. Gładkie czerwone (Solid Red Discus). W tej grupie oceniane będą dyskowce o jednolitej czerwonej barwie ciała, a także czerwone dyskowce posiadające na czarne podkreślenie na płetwie grzbietowej, odbytowej i ogonowej. Kwestię sporną stanowiło zagadnienie, czy zaszeregować do tej grupy formy barwne dwukolorowe np. Red melon i Red White. Rada Sędziowska Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców stoi na stanowisku, że dyskowce tak ubarwione winny być klasyfikowane właśnie w tej grupie, pod warunkiem, że na ich ciele, prócz wspomnianych dwóch barw podstawowych nie pojawia się żaden wzór. Ważnym jest, by wszystkie oceniane tu ryby posiadały czarne źrenice oraz czerwoną, różową lub pomarańczową jej otoczkę. Dopuszczalne jest wystawianie w tej grupie ryb albinotycznych, u których źrenica ma czerwone zabarwienie.

„H”. Gładkie (Solid Discus). W tej grupie oceniane będą dyskowce o jednolitej barwie ciała, innej niż barwa czerwona. Jak z tego wynika znajdą się tu dyskowce zarówno o niebieskiej, żółtej jak i białej barwie. Warunkiem zasadniczym jest, by na ich ciele i płetwach nie występował żaden wzór. Dopuszczalne będą jednak ciemniejsze podkreślenia występujące na płetwie grzbietowej i odbytowej. Ważnym jest, by wszystkie oceniane tu ryby posiadały czarne źrenice oraz czerwoną, różową lub pomarańczową jej otoczkę. Dopuszczalne jest wystawianie w tej grupie ryb albinotycznych, u których źrenica ma czerwone zabarwienie.

I” Drobnowzorzyste (Fine Patterned). Do tej grupy zaszeregowane zostaną między innymi wszystkie dyskowce z dwóch dotychczas odrębnie ocenianych grup barwnych. Będą to ryby klasyfikowane do tej pory w grupie Snake skin i i niektóre formy Pigeon blood, pod warunkiem, że występujący na ich ciele wzór będzie drobny. Ponadto, oceniane tu będą pozostałe dyskowce z form barwnych, które posiadają na ciele wszelkiego rodzaju krótkie liniowe wzory, bez względu na podstawową kolorystykę ciała za wyjątkiem tych, które klasyfikowane będą w grupach: „E”, „J” i „L”. Dopuszczalne jest wystawianie w tej grupie ryb albinotycznych, u których źrenica ma czerwone zabarwienie.

J” Grobowzorzyste (Coarse Patterned). Do tej grupy zaszeregowane zostaną między innymi wszystkie dyskowce prezentujące gruby liniowany wzór. Najczęściej będą to ryby klasyfikowane do tej pory w grupie Pigeon blood, a także te, u których wzór stanowią duże kropki lub plamy, np. forma barwna „Ring”, nie spełniające wymogów w ramach grupy kropkowane – Spotted. Ponadto, oceniane tu będą pozostałe dyskowce z form barwnych, które posiadają na ciele wszelkiego rodzaju grube, niekiedy krótkie liniowe wzory, bez względu na podstawową kolorystykę ciała za wyjątkiem tych, które klasyfikowane będą w grupach: „E”, „I” i „L”. Dopuszczalne jest wystawianie w tej grupie ryb albinotycznych, u których źrenica ma czerwone zabarwienie.

„K” Kropkowane (Spotted). W tej grupie znajdą się wszystkie dyskowce, bez względu na barwę podstawową ciała, prezentujące na ciele wzór składający się z drobnych kropek. Ich średnica nie może przekraczać 2 mm, gdyż wtedy oceniane będą w grupie „J”. Drobne kropki winny być regularne i nie wymieszane z krótkimi liniami, gdyż wtedy także oceniać należy rybę w grupie „I”. Preferowane będą dyskowce, u których opisany wzór występuje na całym ciele. Stykanie się ze sobą kropek stanowi w tym wypadku wadę. Omawiana grupa jest w tym wypadku wyjątkiem, gdyż zakłada się, że dyskowce oceniane winny być w niej łącznie, bez względu na barwę podstawową ciała. Ważnym jest też, by wszystkie oceniane tu ryby posiadały czarne źrenice oraz czerwoną, różową lub pomarańczową jej otoczkę. Dopuszczalne jest wystawianie w tej grupie ryb albinotycznych, u których źrenica ma czerwone zabarwienie.


L” Nie klasyfikowalne (Unclassified). W tym wypadku zmianie uległa w zasadzie jedynie nazwa tej grupy barwnej. Dawna nazwa grupy barwnej Open class została zmieniona na „nie klasyfikowalne” - Unclassified. Sędziowie kodyfikując tę grupę barwną w Neapolu doszli do słusznego wniosku, że nazwa ta bardziej oddaje charakter omawianej grupy, gdyż oceniane w niej będą wszystkie te dyskowce, których specyfika i wygląd nie pozwala na umieszczenie ich w wyżej opisanych siedmiu grupach dyskowców hodowlanych i nie spełniają one przy tym wymogów żadnej znanej grupy barwnej. Znajdą się w niej wszelkie ryby prezentujące nie omówione do tej pory wzory, odmienną od ustalonych kolorystykę, niepowtarzalne zestawienia barw, niepowtarzalne wzory, a także te, które posiadają wydłużone płetwy. W przyszłości, w razie wykrystalizowania się z tego rodzaju ryb autentycznej grupy barwnej, będzie ją można w razie potrzeby wydzielić do odrębnej oceny. Dopuszczalne jest wystawianie w tej grupie ryb albinotycznych, u których źrenica ma czerwone zabarwienie, a inne prezentowane cechy nie pozwalają na ich ocenę w siedmiu uprzednio umówionych grupach barwnych.

Karta oceny

Obecnie nie istnieją jednolite międzynarodowe ustalenia co do zasad oceniania dyskowców na konkursach. Rada Sędziowska Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców proponuje, by została ogólnie zaakceptowana metoda, która obowiązuje w Polsce od 2006 roku, czyli zorganizowania przez PKMD I Międzynarodowych Mistrzostw Dyskowców. Przemawia za tym okoliczność, że system ten sprawdził się w praktyce i metodę tę poznało wielu europejskich, jak i azjatyckich sędziów. W czasie rozmów większość z nich przyznawała przy tym, że to rozwiązanie jest czytelne i łatwo zrozumiałe dla wszystkich oceniających.W myśl proponowanej idei karta sędziowska może więc w tym wypadku obejmować następujące zagadnienia:


1. Wielkość ciała – max. 10 pkt;
2. Proporcje i harmonia ciała – max. 10 pkt;
3. Płetwa grzbietowa, odbytowa – max. 10 pkt;
4. Płetwa ogonowa – max. 10 pkt;
5. Płetwy piersiowe i brzuszne – max. 10 pkt;
6. Skrzela – max. 10 pkt;
7. Oczy – max. 10 pkt;
8. Wzór na ciele – max. 10 pkt;
9. Kolorystyka – max. 10 pkt;
10. Wygląd ogólny – max. 10 pkt.
Razem: max. 100 pkt.

PKMD proponuje, by warunkiem podstawowym, który winien spełnić każdy organizator było, by oceny na konkursie dokonywało minimum 6 sędziów, a suma przyznanych przez nich punktów po odrzuceniu najwyższej i najniższej oceny dzielona była przez liczbę oceniających dyskowce specjalistów. Uzyskana średnia stanowić będzie wynik końcowym.
Opłata za wystawianego dyskowca nie powinna ulec zmianie,i jak w latach ubiegłych wynosi 50 pln za rybę dla członka klubu,oraz 100 pln dla niezrzeszonego.

Odpowiedz

Wróć do „IV Mistrzostwa Dyskowców Poznań 2013”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość